અન્ય ખેડૂત મિત્રોએ આપેલ માહિતી

દેશી યુરીયા – અનીલ ભારતીય જાખલા/આણંદ

દેશી ગાયના બે લીટર દૂધને માટીના વાસણમાં ભરી દહીં તૈયાર કરો . તૈયાર દહીંમાં પિત્તળ કે તાંબાની ચમચી કે વાટકી ડુબાડીને મૂકી દો . તેને… Read More »દેશી યુરીયા – અનીલ ભારતીય જાખલા/આણંદ

રાહુલ પટેલ , વાસદ

ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ… તારીખ19/2/18 થી 23/2/18 સુધી. સ્થળ:-એગ્રોનોમી વિભાગ, બી.એ.એગ્રીકલ્ચર કૉલેજ. આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી. આણંદ. ડો. એમ. વી. પટેલ +919737071848 ડૉ. પી.એમ. પટેલ 9925711200.… Read More »રાહુલ પટેલ , વાસદ

Joytabhai mali

 • by

*एग्रिकोन नो संग, दादमनी खेतिमा लावे रंग* नमस्ते खेदुत मित्रो… रासायनिक, फ़ुगनाशक्, किट नाशक थी थाकेला मित्रो माटे *_निमाटोड_* अने *_फ़ुग_* तथा नबला छोड माटे… Read More »Joytabhai mali

Viren Doshi

બનાસ ડેરીના પશુચિકિત્સા વિભાગ દ્વારા પશુપાલકો માટે જરૂરી માર્ગદર્શન કીટનાશક દવા તાજી છાંટેલી હોય તેવા કે બગડી ગયેલા કે કુમળા ઘાસચારાનું પશુઓને નીરણ કરવાથી થતી… Read More »Viren Doshi

પ્રભુભાઈ સુરેલિયા જામ ખંભાળિયા

 • by

ટપક (Drip irigesion) ની નડી ના બંડલ બનાવવા ની ફીરકી લંબાઇ ૩ ફુટ પોડાઈ ૩.૫ ફુટ ઊંચાઈ ૪.૫ ફુટ વજન ૩૧ કિલો ભાવ ૭૦૦૦ રૂપિયા… Read More »પ્રભુભાઈ સુરેલિયા જામ ખંભાળિયા

નારણભાઇ, ભાવનગર

👇ખેડુતો માટે જાહેરાત👇 ખેતીવાડી ખાતાની હાલમાં ફક્ત હેન્ડ ટુલ્સ કીટની ઓનલાઇન અરજી તા-૧/૨/૨૦૧૮ થી ૧૫/૨/૦૧૮ સુધી ચાલુ થયેલ છે. 👉કીટમા સમાવેશ વસ્તુ:👇 ૧.પાવડો નંગ- ૨… Read More »નારણભાઇ, ભાવનગર

યુવરાજસિંહ

 • by

ખેડૂતો માટે ખુશખબર ગુજરાત સરકારે ટપકસિંચાઇ પદ્ધતિ મા 50% સબસીડી ને વધારી 70% સબસીડી આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે તેથી જે પણ ખેડૂતો ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ… Read More »યુવરાજસિંહ

Mavjibhai, Vav

 • by

🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝 મધમાખી ઉછેર કરવા ની ઇચ્છા ધરાવતાં ખેડૂતો માટે અત્યંત જરૂરી સૂચના 🐝🐝🐝🐝🐝🐝 ગુજરાત માં સૌ પ્રથમ અને સૌથી વિશાળ મધમાખી વિષયક તાલીમ અને પ્રદર્શન… Read More »Mavjibhai, Vav

Ashokbhai, Atladra

 • by

ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ… તારીખ19/2/18 થી 23/2/18 સુધી. સ્થળ:-એગ્રોનોમી વિભાગ, બી.એ.એગ્રીકલ્ચર કૉલેજ. આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી. આણંદ. ડો. એમ. વી. પટેલ +919737071848 ડૉ. પી.એમ. પટેલ 9925711200.… Read More »Ashokbhai, Atladra

Ashok Chudheary villege soni

 • by

ઉતર ઞુજરાત માં ઞવાર ને 25 દિવસ માં પિયત આપવુ જરુરી છે

ડો.જી.જે.પટેલ, કે.વી.કે. ડીસા

 • by

જીરાના પાકમાં ચરમીના નિયંત્રણ માટે ૪૦ દિવસ પછી મેન્કોઝેબ (૦.૨૫%) ૩૫ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી ૧૦ દિવસના અંતરે ૪ છંટકાવ કરવા. //કે.વી.કે. ડીસા// ડો.જી.જે.પટેલ

JAYESHBHAI PATEL

 • by

શ્રી રામકૃષ્ણ ટ્રસ્ટ માધાપર દ્વારા ગાય આધારિત સજીવખેતી વિશે ની નિઃશુલ્ક તાલીમ શિબિર કુકમા ના ચિંતન ફાર્મ ગૌકૃષિ સંશોધન વિસ્તરણ કેન્દ્ર ચિંતનફાર્મ ખાતે યોજાશે.૧૨ અને… Read More »JAYESHBHAI PATEL

Mavjibhai, Vav

 • by

“ઈફકો કિસાન ને સંગ.લાવશે ખેતી માં રંગ “જાણે દિલ નો ઉમંગ સદાય રહેશે મારી રંગ” ખેડૂત મિત્રો માટે એક સરસ મજાની જીરું ના પાક પર… Read More »Mavjibhai, Vav

Kuldipsinh Vala

હાઈબ્રીડ નાળીયેરી ડી × ટી (મહુવા) નાં રોપ નોધણી માટેની ઓનલાઈન અરજી જુનાગઢ કુષિ યુનિવર્સિટી ની વેબસાઈટ www.jau.in પર શરૂ છે. જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી હાઈબ્રીડ… Read More »Kuldipsinh Vala

karsanbhai sojitra

દાડમને પાણીની ખેંચના રહે તે સારૂ જરૂરીયાત મૂજબ નિયમિત પિયત આપવું. ફળવાડીના બગીચામાં ફળમાખીના નિયંત્રણ માટે ફેન્થિઓન ૧૦ મિલિ દવા ૧૦ લિ. પાણીમાં ભેળવી છાંટવી.… Read More »karsanbhai sojitra

પ્રફુલ પંચાલ, જામનગર

“જીરો બજેટ આધ્યાત્મીક ખેતી સેમીનાર” *જામનગર અને ખંભાળીયા.* મુખ્ય માગઁદશઁક: જીરો બજેટ ખેતી-ગુજરાતના પ્રણેતા *શ્રી પ્રફુલભાઈ સેંજલીયા* 🌳🎋🌹🌿🌻🌾🌱🌲 *1)* તા.31/12/17, રવીવારે સવારે 9:00 થી12:00 વાગ્યા… Read More »પ્રફુલ પંચાલ, જામનગર

Joytabhai mali

 • by

ખેડૂત ભાઇઓ, દાડમને ફાટટી (ક્રેક થતી) અટકાવવા અને ચમક લાવવા માટે Cal-B 200gm અને Bio Activate 500ml 200 લીટર પાણીમાં નાંખી છંટકાવ કરવો. અને ડ્રીપમાં… Read More »Joytabhai mali

Joytabhai mali

 • by

*એગ્રીકોન નો સાથ, જીરાના ખેડૂતને આપે સાથ* જીરામાં આવતી ચર્મી અને જીવાતના નિયંત્રણ માટે : વિગર +3 50ml + એસીટામાપ્રાઇડ 10gm + મેન્કોઝેબ M-45 50gm… Read More »Joytabhai mali

Joytabhai mali

 • by

*એગ્રીકોન નો સાથ, જીરાના ખેડૂતને આપે સાથ* જીરામાં ઘટતા પોષક તત્વો પૂરા પાડવા અને સારા વિકાસ માટે Cube – G 10kg + યુરિયા 50kg દોઢ… Read More »Joytabhai mali

મયુરભાઇ

 • by

5HP સોલાર પંપ માં 80% સુધી સબસિડી હવે મેળવો રાત્રી ના પિયતથી અને વીજકાપની જંજટમાથી છુટકારો. GGRC દ્વારા ગુજરાત ના દરેક જિલ્લામાં ખેડૂતો માટે સબસિડી… Read More »મયુરભાઇ

પ્રફુલભાઈ શિંગાળા

 • by

કામનાથ ટ્રેડીંગ કાું ગોંડલ. 9825649260,8780693730 જીરુ,ધાણા,ડુંગળી,લસણમાં સુકો રોકવા માટે green plus +સુકા રોકોનો છંટકાવ 100 મિલી/પંપ કરવો.

ખેડૂત એગ્રો સેન્ટર ખેડુત, ગોંડલ મો. 8128818660, 9662185708

 • by

હાલ ના વાતાવરણ પ્રમાણે જીરું, ધાણા જેવા પાક માં ફોસ્ફરસ યુક્ત ખાતર ની સાથે ફૂગનાશક તરીકે પ્રોપીનેબ 70 % wp 35 gm/પમ્પ અથવા થાઈઓફીનેટ મિથાઇલ… Read More »ખેડૂત એગ્રો સેન્ટર ખેડુત, ગોંડલ મો. 8128818660, 9662185708

Natubhai, Deesa

 • by

🌳માનનીય કૃષિ ઋષિપદ્મશ્રી શ્રી સુભાષ પાલેકરજી ની ઝીરો બજેટ આધ્યાત્મિક કૃષિ શિબીર🌿..🌿⚘⚘⚘⚘🌿🌿 તા.16 થી 21 જાન્યુઆરી 2018…..છ દિવસ ની નિવાસી શીબીર….. સવારે 9:00 થી સાંજે… Read More »Natubhai, Deesa

Mukesh Patel, Amreli

 • by

ગુજરાત માટે હીંદ મહાસગરમા ઉભુ થયેલુ વાવાઝોડુ ઓખી બાબતે ખાસ સલાહ હીંદ મહાસગરમા ઉભુ થયેલુ વાવાઝોડુ ઓખી, અરબી સમુદ્રમા પંહોચ્યુ છે, આ વાવાઝોડુ આવતી કાલે… Read More »Mukesh Patel, Amreli

Karsanbhai Patel, Savli

 • by

આપડા વિસ્તાર મા બહુ મોટા પ્રમાણ મા જીરા નુ વાવેતર થાય છે , જેનો ખુબ મોટુ ઉત્પાદન મળે છે , મોટી આવક મળે છે,પણ જયારે… Read More »Karsanbhai Patel, Savli

શૈલેશ મકવાણા, જામ જોધપુર

કોબીજ અને ફૂલેવરમાં જીવાત નિયંત્રણ કોબીજ અને ફૂલેવરમાં ડાયમંડ બેક મોથ ના નિયંત્રણ માટે પાન પર રહેલ ઈયર ના સમૂહ ને ચકાસો તે પ્રમાણે ઈમામેક્ટીન… Read More »શૈલેશ મકવાણા, જામ જોધપુર