હળદર

હળદરની વૈજ્ઞાનિક ખેતી (Turmeric cultivation)

હળદર એક અગત્યનો મરી મસાલાનો પાક છે. ગુજરાત રાજયમાં મુખ્યત્વે વલસાડ, નવસારી, સુરત, પંચમહાલ, સાબરકાંઠા, આણંદ અને નડિયાદ જીલ્લાઓમાં હળદરની ખેતી થાય છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં… Read More »હળદરની વૈજ્ઞાનિક ખેતી (Turmeric cultivation)