સરકાર દ્વારા મકાઇની કર વગર આયાતને મંજુરી

corn seed

છેલ્લા બે વરસમાં દેશના મકાઇના વાવેતર થતા દસ રાજ્ય઼ઓમાં ઓછા વરસાદને કારણે દુકાળ જેવી પરિસ્થીતી સરજાઇ છે. જેથી કરીને 2015-2016 માં મકાઇના પાકના ઉત્પાદનમાં 40% ઘટડાની શક્યતા છે. સ્ટાર્ચ અને મરઘા પાલન ઉધોગની જરૂરીયાત પુરી કરવા સરકારે આયાત કર વગર પાંચ લાખ ટન મકાઈની આયાત કરવાની મંજુરી આપી છે. મકાઇના ઓછા ઉત્પાદનને લીધે છેલ્લા એક વરસમાં પાકની કિંમતમાં 25% વધારો થયો છે.

અત્યારની આયાત નિતી પ્રમાણે મકાઇની આયાત પર 50% આયાત કર લાગે છે. આયાત કરની આ છુટ “ટેરીફ રેટ ક્વોટા” સ્કીમની અંતર્ગત આપવામાં આવી છે.

 

સફ્ળકિસાનની વેબસાઈટ પર નવી માહિતી વિશે તમારા ફોન પર સુચના (નોટીફિકેશન) મેળવવા માટે અહિં ક્લિક કરો.

નોંધ: ફોન પર સુચના મેળવવા માટે તમારા ફોન પર 'ટેલેગ્રામ' એપ હોવી જરૂરી છે. તમે આ એપ ગુગલ પ્લે-સ્ટોર થી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

હવે તમે પણ સફળકિસાનની વેબસાઈટ દ્વારા અન્ય કિસાનમિત્રો સાથે માહિતી શેર કરી શકો છો. માહિતી કેવી રીતે આપવી એ જાણવા માટે અહીં જુઓ.

તમે અન્ય કિસાનમિત્રોએ આપેલ માહિતી ખેડૂતો માટે,ખેડૂતો દ્વારા પર જોઈ શકો છો.