યુવરાજસિંહ

  • by

ખેડૂતો માટે ખુશખબર
ગુજરાત સરકારે ટપકસિંચાઇ પદ્ધતિ મા 50% સબસીડી ને વધારી 70% સબસીડી આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે તેથી જે પણ ખેડૂતો ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ 70% નો લાભ લેવા માટે
વિશ્વની નંબર-વન નેટાફિમ ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ અપનાવો

ડીલર =જયકિશાન ઈરીગેશન ,ધાંગધ્રા

મોબાઈલ નંબર =9033196364

સફ્ળકિસાનની વેબસાઈટ પર નવી માહિતી વિશે તમારા ફોન પર સુચના (નોટીફિકેશન) મેળવવા માટે અહિં ક્લિક કરો.

નોંધ: ફોન પર સુચના મેળવવા માટે તમારા ફોન પર 'ટેલેગ્રામ' એપ હોવી જરૂરી છે. તમે આ એપ ગુગલ પ્લે-સ્ટોર થી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

હવે તમે પણ સફળકિસાનની વેબસાઈટ દ્વારા અન્ય કિસાનમિત્રો સાથે માહિતી શેર કરી શકો છો. માહિતી કેવી રીતે આપવી એ જાણવા માટે અહીં જુઓ.

તમે અન્ય કિસાનમિત્રોએ આપેલ માહિતી ખેડૂતો માટે,ખેડૂતો દ્વારા પર જોઈ શકો છો.