મયુરભાઇ

  • by

5HP સોલાર પંપ માં 80% સુધી સબસિડી

હવે મેળવો રાત્રી ના પિયતથી અને વીજકાપની જંજટમાથી છુટકારો. GGRC દ્વારા ગુજરાત ના દરેક જિલ્લામાં ખેડૂતો માટે સબસિડી અમલમાં મુકેલ છે.3,71,000 રૂપિયા નો સોલાર પંપ 80% સુધી સબસિડી સાથે નજીવી કિંમતમાં વસાવો અને ડીઝલ અને વીજ કનેકશન ની ઝંઝટ માંથી છુટકારો મેળવો એ પણ 5 વર્ષ ની warranty સાથે વહેલા તે પહેલાં ના ધોરણે લાભ લેવા સંપર્ક કરો

સિદ્ધિ ઇલેક્ટ્રિક9624761120 મયુરભાઈ રાજપૂત 9624761120. જિતુભાઈ 9624492185

સફ્ળકિસાનની વેબસાઈટ પર નવી માહિતી વિશે તમારા ફોન પર સુચના (નોટીફિકેશન) મેળવવા માટે અહિં ક્લિક કરો.

નોંધ: ફોન પર સુચના મેળવવા માટે તમારા ફોન પર 'ટેલેગ્રામ' એપ હોવી જરૂરી છે. તમે આ એપ ગુગલ પ્લે-સ્ટોર થી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

હવે તમે પણ સફળકિસાનની વેબસાઈટ દ્વારા અન્ય કિસાનમિત્રો સાથે માહિતી શેર કરી શકો છો. માહિતી કેવી રીતે આપવી એ જાણવા માટે અહીં જુઓ.

તમે અન્ય કિસાનમિત્રોએ આપેલ માહિતી ખેડૂતો માટે,ખેડૂતો દ્વારા પર જોઈ શકો છો.