પ્રભુભાઈ સુરેલિયા જામ ખંભાળિયા

  • by

ટપક (Drip irigesion) ની નડી ના બંડલ બનાવવા ની ફીરકી
લંબાઇ ૩ ફુટ
પોડાઈ ૩.૫ ફુટ
ઊંચાઈ ૪.૫ ફુટ
વજન ૩૧ કિલો
ભાવ ૭૦૦૦ રૂપિયા (ટ્રાન્સપોટેંસન અલગથી )

ઓર્ડર થી બનાવનાર
પ્રભુભાઈ સુરેલિયા
જામ ખંભાળિયા
મો. ૮૧૫૫૮૭૪૮૪૦

સફ્ળકિસાનની વેબસાઈટ પર નવી માહિતી વિશે તમારા ફોન પર સુચના (નોટીફિકેશન) મેળવવા માટે અહિં ક્લિક કરો.

નોંધ: ફોન પર સુચના મેળવવા માટે તમારા ફોન પર 'ટેલેગ્રામ' એપ હોવી જરૂરી છે. તમે આ એપ ગુગલ પ્લે-સ્ટોર થી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

હવે તમે પણ સફળકિસાનની વેબસાઈટ દ્વારા અન્ય કિસાનમિત્રો સાથે માહિતી શેર કરી શકો છો. માહિતી કેવી રીતે આપવી એ જાણવા માટે અહીં જુઓ.

તમે અન્ય કિસાનમિત્રોએ આપેલ માહિતી ખેડૂતો માટે,ખેડૂતો દ્વારા પર જોઈ શકો છો.